PRACA W ZGODZIE
Z ŻYCIEM

ZDROWIE PRACOWNIKA JEST

ZASOBEM.

Zgodnie z wynikami badań Międzynarodowego Biura Pracy złe samopoczucie, przemęczenie, brak energii, stres i wypalenie zawodowe są jednymi z głównych wyzwań dla współczesnych organizacji. Praca w permanentnym obciążeniu psychicznym , a czasami również bólu fizycznym utrudnia utrzymanie utalentowanych ludzi, prowadzi do nieobecności i generuje dodatkowe koszty. Jak pokazują badania takie zjawiska jak spadek produktywności, motywacji i zaangażowania z reguły kosztują organizacje wielokrotnie więcej niż tylko bezpośrednie koszty medyczne.

Dlatego wprowadzanie programów Corporate Wellness  traktowane jest coraz częściej nie jako luksus, lecz mądra, niezbędna inwestycja, z której korzyści mogą być znacznie większe, niż się wydaje. Organizacje, które pomagają pracownikom zadbać o ich stan fizyczny i mentalny zyskują na efektywności i jakości pracy, oszczędzają koszty generowane przez zwolnienia oraz co ważniejsze, tworzą zespoły zdrowszych i sprawniejszych ludzi, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

ROZWIĄZANIA DLA

FIRM

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, spotkania motywacyjne oraz dni zdrowia skoncentrowane na poprawie stanu psychofizycznego pracowników oraz podwyższaniu jakości ich pracy i życia.
Tworzymy lepsze miejsca do pracy.

Ergonomia pracy

Korekcja stanowisk pracy oraz nauka najlepszych dla ciała pozycji chroniących układ mięśniowo - kostny podczas wielogodzinnej pracy. Prowadzimy warsztaty ergonomiczne dla pracowników biurowych, kierowców i zespołów pracujących w warunkach fabrycznych.

Mobilność biurowa

Zmieniamy myślenie o ruchu w miejscu pracy. Wprowadzamy do biura aktywność fizyczną ucząc form ruchu możliwych do uprawiania przez cały dzień pracy, w każdym miejscu, bez dodatkowego sprzętu, stroju czy przygotowania. Pogłębiamy świadomość potrzeby ‘bycia w ruchu’.

Zarządzanie Stresem i Emocjami

Pogłębiamy wiedzę o emocjach oraz o tym jak działają. Uczymy jak radzić sobie w stresujących sytuacjach i działać pomimo stresu. Pokazujemy jak panować nad energią stresu i ćwiczyć umiejętność spokojnego, logicznego myślenia nawet w najbardziej napiętych sytuacjach.

Wypalenie Zawodowe

Diagnozujemy syndromy wypalenia zawodowego. Uczymy metod pomocy w pierwszym i kolejnych stadiach wypalenia, a także podnosimy świadomość tego jak dbać o siebie, aby do wypalenia nie doprowadzać.

Zarzadzanie Własną Energią

Szkolimy z umiejętności zdrowego zarządzania swoim dniem, tygodniem i miesiącem oraz czerpania z naturalnych zasobów dostarczających organizmowi energii. Pomagamy zrozumieć jakie działania i które obszary życia zabierają energię, a które jej dostarczają.

Zarządzanie Sobą w Czasie

Uczymy strategii planowania, formułowania celów i monitorowania efektów swojej pracy. Wzmacniamy umiejętności ustalania priorytetów i organizowaniem pracy sobie i innym.

NO MATTER WHERE YOU LIVE, ADVENTURE
IS MUCH CLOSER THAN YOU THINK.