Zgodnie z wynikami badań Międzynarodowego Biura Pracy złe samopoczucie, przemęczenie, brak energii, stres i wypalenie zawodowe są jednymi z głównych wyzwań dla współczesnych organizacji. Praca w permanentnym obciążeniu psychicznym , a czasami również bólu fizycznym utrudnia utrzymanie utalentowanych ludzi, prowadzi do nieobecności i generuje dodatkowe koszty. Jak pokazują badania takie zjawiska jak spadek produktywności, motywacji i zaangażowania z reguły kosztują organizacje wielokrotnie więcej niż tylko bezpośrednie koszty medyczne.

Dlatego wprowadzanie programów Corporate Wellness  traktowane jest coraz częściej nie jako luksus, lecz mądra, niezbędna inwestycja, z której korzyści mogą być znacznie większe, niż się wydaje. Organizacje, które pomagają pracownikom zadbać o ich stan fizyczny i mentalny zyskują na efektywności i jakości pracy, oszczędzają koszty generowane przez zwolnienia oraz co ważniejsze, tworzą zespoły zdrowszych i sprawniejszych ludzi, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, spotkania motywacyjne oraz dni zdrowia skoncentrowane na poprawie stanu psychofizycznego pracowników oraz podwyższaniu jakości ich pracy i życia.
Tworzymy lepsze miejsca do pracy.

Ergonomia pracy

Korekcja stanowisk pracy oraz nauka najlepszych dla ciała pozycji chroniących układ mięśniowo - kostny podczas wielogodzinnej pracy. Prowadzimy warsztaty ergonomiczne dla pracowników biurowych, kierowców i zespołów pracujących w warunkach fabrycznych.

Mobilność biurowa

Zmieniamy myślenie o ruchu w miejscu pracy. Wprowadzamy do biura aktywność fizyczną ucząc form ruchu możliwych do uprawiania przez cały dzień pracy, w każdym miejscu, bez dodatkowego sprzętu, stroju czy przygotowania. Pogłębiamy świadomość potrzeby ‘bycia w ruchu’.

Zarządzanie Stresem i Emocjami

Pogłębiamy wiedzę o emocjach oraz o tym jak działają. Uczymy jak radzić sobie w stresujących sytuacjach i działać pomimo stresu. Pokazujemy jak panować nad energią stresu i ćwiczyć umiejętność spokojnego, logicznego myślenia nawet w najbardziej napiętych sytuacjach.

Wypalenie Zawodowe

Diagnozujemy syndromy wypalenia zawodowego. Uczymy metod pomocy w pierwszym i kolejnych stadiach wypalenia, a także podnosimy świadomość tego jak dbać o siebie, aby do wypalenia nie doprowadzać.

Zarzadzanie Własną Energią

Szkolimy z umiejętności zdrowego zarządzania swoim dniem, tygodniem i miesiącem oraz czerpania z naturalnych zasobów dostarczających organizmowi energii. Pomagamy zrozumieć jakie działania i które obszary życia zabierają energię, a które jej dostarczają.

Zarządzanie Sobą w Czasie

Uczymy strategii planowania, formułowania celów i monitorowania efektów swojej pracy. Wzmacniamy umiejętności ustalania priorytetów i organizowaniem pracy sobie i innym.